Financiering

Voor de begeleiding en het bieden van de locatie vragen wij een vergoeding.
Deelnemers op onze zorgboerderij kunnen dit betalen vanuit een PGB, uit AWBZ gelden, uitkeringsinstanties, de werkgever of anders.
 
PGB
PGB staat voor Persoons Gebonden Budget, geld waarmee mensen zelf zorg kunnen inkopen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet er een indicatie gesteld zijn door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) .
Kijk voor meer informatie op de website van Per Saldo, vereniging voor mensen met een PGB.
 
Zorg in natura
Als je kiest voor zorg in natura, bepaalt het zorgkantoor waar je dagbesteding moet inkopen. Dit kan alleen bij instellingen die een AWBZ erkenning hebben. Wij hebben geen AWBZ erkenning, maar mensen kunnen wel via een instelling bij ons geplaatst worden.
 
Via uitkeringsinstanties en werkgevers
Als je in een re-integratie traject zit wordt dit betaald door de werkgever of een uitkeringsinstantie. Zij regelen een traject voor je, maar als je interesse hebt in een plek op een zorgboerderij kun je dat ook zelf aangeven. Je kunt dan een IRO (Individueel Re-integratie Overeenkomst) aanvragen. Je hebt dan meer mogelijkheden om zelf je re-integratietraject uit te zetten en de plaats te kiezen.