Melkveehouderij

 
 
 
 
Melkveehouderij V.o.f. Akkerman is een regulier melkveebedrijf
waar momenteel de vierde generatie van de familie Akkerman
woont en werkt.
In 2001 heeft Johan Akkerman het bedrijf van zijn ouders overgenomen.
Sinds die tijd hebben op het  bedrijf veel ontwikkelingen
plaatsgevonden.
In 2010 is een nieuwe veestal gerealiseerd.
Mede door deze ontwikkelingen zijn er voldoende doorgroei-
mogelijkheden gecreëerd en voldoet het  bedrijf tot op heden
aan alle huidige strenge eisen op het  gebied van
diergezondheid, welzijn, voeding, hygiëne en milieu.
 
 
 
    
 
 
 Momenteel bevinden zich op het bedrijf ongeveer 160 stuks rundvee.
 Zo'n 100 dieren daarvan zijn melkgevende koeien.
 De overige dieren behoren tot de groep jongvee, bedoeld voor
 uitval en aanwas van de kudde melkkoeien.
 Er is sprake van een gesloten bedrijfsvoering; de vrouwelijke kalfjes
 die geboren worden, worden op het bedrijf opgefokt tot melkkoe.
 De stierkalfjes die geboren worden, worden verkocht
 en verlaten het bedrijf als ze twee weken oud zijn.
 
 
In 2010 is er een omschakeling gemaakt van melken in een traditionele melkput (2x4 visgraat) naar automatisch melken,
met een robot. De melkrobot die toen in gebruik genomen is,
melkt één koe tegelijk.
Dit proces gaat 24 uur per dag door.
Sindsdien kunnen de koeien grotendeels zelf bepalen wanneer ze gemolken worden. Een koe-vriendelijkere bedrijfsvoering, vinden wij.
Wegens uitbreiding van de veestapel is er in januari 2013 een tweede melkrobot bijgekomen.
 

 
 
 
 
Op het bedrijf wordt gewerkt volgens het zogeheten
feed-first-systeem.
Hierbij wordt de koe middels strategisch geplaatste doorgangen
in de stal naar het voerhek geleid, waar gegeten kan worden.
Om bij de drinkplekken en ligplekken te komen, dienen de koeien door de selectiepoort te gaan, die hen ofwel naar de melkrobot leidt, of direct naar de lig- en drinkplekken.
Dit hangt af van hoeveel tijd er tussen de melkbeurten zit.
Er is dus sprake van gestuurd koe-verkeer in de stal.