Kwaliteitskeurmerk

Zorgboerderij De Boer Op is aangesloten bij de
Federatie  Landbouw en Zorg.
Deze landelijke branche organisatie heeft samen met
andere betrokkenen het Kwaliteitskeurmerk Zorgboerderijen ontwikkeld.
Het keurmerk heeft de slogan: "Kwaliteit laat je zien!"
Het maakt voor iedereen zichtbaar welke kwaliteiten de zorgboerderij biedt aan de deelnemers.
 
 
Bij zorgboerderij De Boer Op hebben we in december 2014
dit keurmerk behaald !
Om te toetsen dat onze boerderij voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen heeft hiervoor in november 2014 een audit plaatsgevonden. Deze audits worden elke drie jaar herhaald, in 2017 en 2020. Ook bij deze audits haalden we een positief resultaat en is het keurmerk telkens verlengd voor drie jaar.
 
 
Enkele citaten uit het auditverslag luiden:
"De rondgang en de gevoerde gesprekken geven het beeld van een goed opgezette zorgboerderij, zowel als het gaat om de infrastructuur als om de zorgverlening",
 
 
en:

"De zorgverlening bij zorgboerderij "De Boer Op" gebeurt vanuit een grote betrokkenheid, in een huiselijke omgeving."
 
 
 
Met het keurmerk "Kwaliteit laat je zien!" voldoen wij 
als zorgboerderij aan:
- Kwaliteitswet zorginstellingen
- Arbo wet
- Wet klachtenrecht
- Wet bescherming persoonsgegevens
- Wet medezeggenschap van cliënten zorginstellingen.
 
 
 
Bij een zorgboerderij die werkt volgens het Kwaliteitskeurmerk Zorgboerderijen heeft u als deelnemer de volgende zekerheden:
- u krijgt er kundige begeleiding
- het is een veilige werkplek
- er wordt gewerkt met heldere afspraken
- uw persoonlijke ontwikkeling staat hoog in het vaandel
- iedereen mag er komen kijken want we laten graag zien wat we doen !
 

 
 
 

Afbeelding invoegenAfbeelding invoegen