Financiering

Voor de begeleiding en het bieden van de locatie vragen wij een vergoeding.
Deelnemers op onze zorgboerderij kunnen dit betalen vanuit een Persoons Gebonden Budget (PGB), vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO),
of uit Zorg in Natura (ZIN).
 
PGB
PGB staat voor Persoons Gebonden Budget, geld waarmee mensen zelf zorg kunnen inkopen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet er een indicatie  groepsbegeleiding (dagbesteding) gesteld zijn door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) .Kijk voor meer informatie op de website van Per Saldo, vereniging voor mensen met een PGB.
 
WMO
WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Om hiervoor in aanmerking te komen dient u via de gemeente een indicatie voor groepsbegeleiding (dagbesteding) te krijgen. Zorgboerderij De Boer Op heeft een contract met de Dongemond gemeenten, waar gemeente Altena onder valt.
 
ZIN
Als je kiest voor Zorg In Natura, bepaalt het zorgkantoor waar je dagbesteding moet inkopen. Dit kan alleen bij instellingen die een AWBZ erkenning hebben. Wij hebben geen AWBZ erkenning, maar mensen kunnen wel via een instelling bij ons geplaatst worden.